ปัญหาของความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม

คู่สมรสต่างชาติมักต้องเผชิญกับอุปสรรคในชีวิตคู่หลายประการ เช่น

  • ต้องยอมรับความแตกต่างทางศาสนา (ต้องไปร่วมพิธีในโบสถ์กับสามีทั้งที่ไม่เข้าใจ ไม่สนใจ ส่วนสามีไม่เคยยอมเข้าวัดด้วย สามีไม่เข้าใจว่าทำไมคนไทยชอบทำบุญชอบถวายอาหารมากมายให้พระ)
  • ต้องสูญเสียความเป็นตัวเอง (กติกามารยาทสังคมในเมืองนอกยุ่งยากกว่าเมืองไทย ทำตัวตามสบายไม่ได้ ไปเมืองไทยถูกเห็นว่าเป็นเมียฝรั่ง เจอแต่คนจ้องเอาเปรียบ)
  • ต้องถกเถียงเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกวัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหาร ความสะอาด มาตรฐาน พิธีกรรม (สามีฝรั่งไม่อยากให้ไปวัด ไม่ให้ตั้งพระพุทธรูปในบ้าน มองว่าปลาร้าเป็นของสกปรก)
  • ความเห็นที่ไม่ตรงกันต่อความหมายของคำว่า ความรัก ครอบครัว และความสัมพันธ์ (รักฉันก็ต้องรักครอบครัวฉันที่เมืองไทยด้วย ต้องช่วยส่งเสีย)
  • วิธีแก้ไขความขัดแย้งที่ต่างกัน (หญิงไทยโกรธแล้วงอนเงียบไม่พูด มีปัญหาแล้วไม่พูดตรงๆแต่เอาไปนินทากับคนอื่น ฝรั่งโกรธแล้วโวยวาย ชอบพูดตรงๆ)
  • ครอบครัวที่ไม่สนับสนุน (เพราะเหตุทางศาสนา เพราะอคติต่อหญิงไทย)
  • ลูกๆที่เติบโตในประเทศหนึ่ง ย่อมไม่รู้จักญาติในอีกประเทศหนึ่ง ก่อให้เกิดช่องว่าง (ลูกหลานคุยโดยตรงกับตาและยายไม่ได้ หรือไม่รู้ธรรมเนียมไทยๆเวลากลับบ้าน)
  • คู่สมรสฝ่ายที่เป็นต่างชาติอาจถูกมองอย่างมีอคติ (เช่น หญิงไทยต้องทำงานบาร์ หญิงไทยแต่งงานกับฝรั่งเพื่อเงิน)

ความเห็นแย้งเกี่ยวกับสไตล์การใช้ชีวิต (Lifestyle disagreements)
ความขัดแย้งในไลฟสไตล์นี้คือการถกเถียงในเรื่องต่างๆประจำวัน ความไม่ลงรอยนี้อาจจะทำให้เกิดความขุ่นเคืองเพราะฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าวัฒนธรรมของตัวเองถูกปฏิเสธหรือถูกท้าทาย เมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมทำตามขนมธรรมประเพณีที่ตนเองเชื่อ historyofshell.com