พิธีแต่งงานแบบคริสต์

     หากนึกถึง “การแต่งงาน” ภาพคลาสสิคอย่างฉากเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกล่าวคำปฏิญาณต่อกัน ต่อหน้าบาทหลวงในโบสถ์ ท่ามกลางความสงบ อบอุ่น และศักดิ์สิทธิ์ คงเป็นภาพการแต่งงานในอุดมคติแรก ๆ ที่ผุดขึ้นมาในความคิด
ด้วยความศักดิ์สิทธิ์จากพิธีกรรม จารีต และความเชื่อเกี่ยวกับการแต่งงานของศาสนาคริสต์ ทำให้พิธีแต่งงานแบบชาวคริสต์เต็มไปด้วยกลิ่นอายแห่งความโรแมนติกในทุกรายละเอียด

     สำหรับศาสนาคริสต์ “การแต่งงาน” นับเป็นศีลสำคัญทางศาสนา เป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของชีวิต ด้วยความเชื่อว่าการที่ชายหญิงแต่งงานกันนั้น เป็นการรวมทั้งสองคนเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อสร้างครอบครัว สร้างประชากรมนุษย์ที่มีคุณภาพและดำเนินชีวิตครอบครัวอย่างดีงาม ซึ่งการแต่งงานนั้นจะมีได้เพียงครั้งเดียวในชีวิตของคริสตชน หากแต่งงานแล้ว จะไม่สามารถหย่าร้างเพื่อไปแต่งงานใหม่อีกได้ ยกเว้นแต่ว่าคู่ของตนจะเสียชีวิตไปแล้ว

การทำพิธีแต่งงานแบบคริสต์นั้น มี 2 แบบด้วยกัน คือ

1. ว่าที่บ่าวสาวเป็นคริสตชนทั้งสองฝ่าย จะเรียกว่า “ศีลสมรส”

เป็นศีลศักดิ์สิทธิ์สำคัญตามหลักศาสนา ทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวจะสามารถประกอบพิธีร่วมกันทุกขั้นตอนแบบคริสตชน

2. มีเพียงฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นคริสตชน เรียกว่า “พิธีสมรส”

ไม่นับเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ และสำหรับฝ่ายที่นับถือศาสนาอื่นจะต้องงดบางขั้นตอนของพิธีแต่งงานซึ่งเป็นข้อความเชื่อเฉพาะทางศาสนา

ซึ่งการแต่งงานแบบคริสต์นั้นสงวนไว้เฉพาะว่าที่บ่าวสาวใน 2 กรณีข้างต้นค่ะ

     ในประเทศไทยนั้นว่าที่บ่าวสาวชาวคริสต์สามารถแต่งงานได้เฉพาะในโบสถ์เท่านั้นและไม่สามารถประกอบพิธีแต่งงานนอกสถานที่ได้ ซึ่งสำหรับคริสตชนคาทอลิกแล้วสามารถทำพิธีแต่งงานที่โบสถ์คาทอลิกที่ไหนก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นโบสถ์ที่ว่าที่เจ้าบ่าว/เจ้าสาวทำพิธีรับศีลล้างบาป แต่ส่วนมากแล้วจะทำพิธีที่โบสถ์ที่เจ้าบ่าว/เจ้าสาวได้มาเข้าร่วมปฏิบัติศาสนกิจและคลุกคลีอยู่เป็นประจำค่ะ