วัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคู่สามี ภรรยามีผลต่อการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างไร?

วัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคู่สามี ภรรยา

วัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคู่สามี ภรรยามีผลต่อการอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวอย่างไร?
อัตราการแต่งงานระหว่างคู่สมรสต่างสัญชาติเพิ่มขึ้นทั่วทุกมุมโลก รวมถึงในประเทศไทยด้วย เมื่อมีอัตราการแต่งงานเพิ่มขึ้นย่อมไม่ใช่เรื่องแปลกที่อัตราการหย่าร้างจะมีเพิ่มขึ้นตาม ความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นชัดเจนในประเทศไทย

การสมรสระหว่างคนต่างสัญชาติ ต่างวัฒนธรรมกันย่อมสร้างประโยชน์ในหลายๆด้านจากการผสานวัฒนธรรมที่แตกต่างของคนในครอบครัวนั้น เช่น การได้เรียนรู้ภาษาใหม่ของคู่สมรส, การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการกิน, ความรู้ ภูมิปัญญาของแต่ละวัฒนธรรม, การได้ท่องเที่ยวในที่ใหม่ๆ รวมไปถึงโอกาสในการประกอบอาชีพในต่างแดน แต่อย่างไรก็ตามการใช้ชีวิตครอบครัวระหว่างคู่สมรสที่มีความแตกต่างกันทางวัฒนธรรมย่อมไม่ใช่เรื่องง่าย และถือเป็นความท้าทายอย่างหนึ่ง

ความสัมพันธ์ของชาวไทยและชาวตะวันตกบนพื้นฐานความแตกต่างทางวัฒนธรรมได้ถูกนำมาพิจารณาและนำเสนอผ่านทางวีดีโอ เพื่อจะใช้เป็นส่วนช่วยในการที่คู่สมรสและครอบครัวของทั้ง 2 ฝ่ายให้เปิดใจศึกษา ทำความเข้าใจความต่างเหล่านั้น จนนำไปสู่การยอมรับและปรับตัวผสานความแตกต่างให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นของคนในครอบครัว

วัฒนธรรมที่แตกต่างระหว่างคู่สามี ภรรยา

ทัศนคติที่มีต่อการแสดงออกถึงอารมณ์โกรธในประเทศไทย
จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อชาวต่างชาติแสดงอาการระเบิดอารมณืในประเทศไทย!? วีดีโอนี้ได้นำเสนอวัฒนธรรมที่แตกต่างอันส่งผลต่อ มุมมองในการแสดงออกถึงความโกรธ หรือการแสดงอาการฉุนเฉียวในที่สาธารณะ

การแสดงความรักระหว่างกันในที่สาธารณะ
จะแสดงออกถึงความรักได้มากแค่ไหน จะแสดงออกด้วยวิธีใดที่สังคมจะ “รับได้” ระหว่างคู่สมรสในสถานที่ต่างกัน คือ ที่บ้าน – ที่สาธารณะ และในลักษณะความสัมพันธ์, สถานะที่ต่างกัน คือ ในฐานะสามี – ภรรยา หรือเป็นแค่คนรักที่ยังไม่ได้แต่งงาน

ทำความเข้าใจถึง “ความเกรงใจ” ในความหมายของวัฒนธรรมไทย
“ความเกรงใจ” คืออะไร ทำไมคนไทยถึงให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มาก “เกรงใจ” หากแปลความตามตัวอักษรจะแปลว่า “จิตใจที่เกรงกลัว” หรือไม่ และความเกรงใจเป็นสิ่งเดียวกับการยอมทำตาม หรือเป็นการทำไปเพื่อรักษาหน้าเท่านั้นหรือไม่

ความต่างระหว่างพ่อ-แม่ไทย กับพ่อ-แม่ ฝรั่ง
มุมมอง วิธีการในการเลี้ยงลูกของพ่อ-แม่ชาวไทย และพ่อ-แม่ชาวตะวันตกแตกต่างกันอย่างไร?

ความสำคัญของการอาบน้ำ
จากบริบททางสังคมและสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันระหว่างคนไทยกับชาวตะวันตก ทำให้เกิดคำถามที่ว่าเราควรจะอาบน้ำวันละกี่รอบ? ทำไมคนไทยถึงให้ความสำคัญกับการอาบน้ำ แต่งตัวใหม่อยู่เสมอ? เนื่องจากภูมิอากาศในประเทศไทยมีลักษณะร้อนชื้น ทำให้คนไทยต้องอาบน้ำวันละหลายๆรอบ

การให้ความเคารพต่อผู้อาวุโส
วิธีการการแสดงออกถึงความเคารพ และมารยาทที่ต้องปฎิบัติต่อผู้อาวุโสในประเทศไทย มีความเหมือนหรือต่างกับการแสดงออกของชาวตะวันตกหรือไม่ อย่างไร