วัฒนธรรมไทยกับการมีแฟนชาวต่างชาติ

วัฒนธรรมไทยกับการมีแฟนชาวต่างชาติ

วัฒนธรรมไทยกับการมีแฟนชาวต่างชาติ
สำหรับหญิงไทยในปัจจุบัน การเลือกคู่ครองถือเป็นเรื่องที่อิสระ ยิ่งในทุกวันนี้สังคมเมืองไทยเป็นสังคมสมัยใหม่ที่เปิดรับวัฒนธรรมต่างๆได้อย่างง่ายดาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัฒนธรรมในเรื่องของความรักหรือการหาคู่ครองล้วนแล้วแต่มีวัฒนธรรมตะวันตกเข้ามาในชีวิตของคนไทยมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการจัดพิธีแต่งงาน ที่มักมีวัฒนธรรมตะวันตกผสมผสานกับวัฒนธรรมไทย เช่น การตัดเ๊ค๊ก การโยนดอกไม้ เป็นต้น https://historyofshell.com

เนื่องด้วยวัฒนธรรมตะวันตกในเรื่องของความรักเข้ามาผสมผสานกับวีถีชีวิตมากขึ้น ปัจจุบันคนไทยที่จำนวนไม่น้อยนิยมที่จะเลือกหาคู่ครองที่เป็นชาวต่างชาติมากขึ้น ทั้งนี้อาจด้วยเหตุผลด้านความรัก แต่อาจหญิงไทยบางคนยอมแต่งงานกับชาวต่างชาติด้วยเหตุผลในเรื่องของความร่ำรวยมาเป็นเหตุผลหลัก เพราะมองว่าชาวต่างชาติมักเป็นคนร่ำรวยกว่าด้วยสกุลเงินที่มีค่ามากกว่าเงินไทย ซึ่งก็มีบางรายของหญิงไทยที่แต่งงานกับชาวต่างชาติแล้วมักมารู้ทีหลังว่าตัวเองถูกหลอกหรือรู้ว่าคู่ตนนั้นไม่ได้มีทรัพย์สินมากมายดั่งที่คิดไว้ ซึ่งคนกลุ่มนี้มักจะเป็นหญิงที่ค่อนข้างยากจนเพียงหวังในเงินทองของคู่ต่างชาติเท่านั้น

วัฒนธรรมไทยกับการมีแฟนชาวต่างชาติ

ในกลุ่มคนที่แต่งงานด้วยพื้นฐานที่เกิดจากความรัก บางคนก็สามารถใช้ชีวิตคู่ได้อย่างความสุข ทั้งนี้ด้วยการปรับตัวของคนทั้งสองฝ่ายที่สามารถสื่อสารความเข้าใจในภาษาหรือประเพณี วัฒนธรรมของอีกฝ่ายให้แก่คู่ของตนได้ แต่สำคัญที่อีกฝ่ายสามารถรับ และปรับเข้ากับวัฒนธรรมของอีกฝ่ายได้หรือไม่

ถ้าถามถึงความรู้สึกส่วนตัวของชาวต่างชาติที่มีต่อสาวไทย มักบอกเหมือนกันว่าชอบสาวไทยตรงที่สาวไทยเอาใจเก่ง ดูแลสามีเก่ง รวมถึงในเรื่องของงานบ้านงานเรือนเลยทีเดียว เหตุผลนี้จึงมักนิยมแต่งกับหญิงไทย นอกจากนั้นในเรื่องของสีผิวของคนไทยที่ออกดำแดงเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง